Powołanie członków Rady Nadzorczej

15.05.2012 (bieżący 11/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami nr 17/05/2012, 18/05/2012, 19/05/2012, 20/05/2012, 21/05/2012 powołało do składu Rady Nadzorczej: Pana Ireneusza Króla, Pana Dawida Wojciechowskiego, Panią Krystynę Siejnę, Pana Jerzego Łączkowskiego oraz Panią Elżbietę Solską-Kuchciak.Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa