Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwały nr 1/06/2012 podjętej po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

14.06.2012 (bieżący 19/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. po otrzymaniu w dniu dzisiejszym skorygowanego aktu notarialnego z dnia 13.06.2012r. dotyczącego protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwały nr 1/06/2012 w której błędnie wpisano udział procentowy akcjonariuszy reprezentujących kapitał zakładowy jako "89,15%", podczas gdy prawidłowo powinno być "81,63%".

W załączeniu przekazujemy prawidłową treść uchwały.Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 6 ,7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:

Treść uchwały ZWZ z dn. 01.06.2012 po korekcie.pdf rozmiar: 139.2 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga