GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 10 2012[357188]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 10/2012
Data sporządzenia: 22-06-2012

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zbyciu i nabyciu akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 21.06.2012 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki Ideon S.A. o dokonanym w dniu 21.06.2012 r. zbyciu w ramach transakcji pozagiełdowej na rzecz spółki zależnej WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 0,70 zł za 1 akcję, stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zawarciem niniejszej transakcji Spółka Ideon S.A. posiadała 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu niniejszej umowy Ideon S.A. nie posiada bezpośrednio żadnych akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Jednocześnie Spółka Ideon S.A. zawiadamia, że w skutek zawartej transakcji Ideon S.A. posiada pośrednio przez swoją spółkę zależną WoodinterKom GmbH 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem niniejszej transkacji Ideon S.A. nie posiadał pośrednio żadnych akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Jednocześnie Ideon S.A. wyjaśnia, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Ponadto Spółka GKS GieKSa Katowice S.A., informuje, iż w dniu 21.06.2012 r. powzięła informację od Spółki WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu o nabyciu w dniu 21.06.2012 r. w ramach transakcji pozagiełdowej od Spółki Ideon S.A. 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 0,70 zł za 1 akcję, stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu transakcji WoodinterKom GmbH posiada 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA, stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zawarciem niniejszej transakcji Spółka WoodinterKom GmbH nie posiadała akcji GKS GieKSa Katowice S.A

Jednocześnie WoodinterKom GmbH wyjaśnia, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 22-06-2012 Radosław Bryłka Wiceprezes Zarządu 22-06-2012 Jacek Krysiak Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga