Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii H

14.08.2012 (bieżący 28/2012)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2012 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 10 sierpnia 2012 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zatwierdzeniu nowego kapitału docelowego w wysokości 10.667.801,00 zł.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 14.223.735,00 zł do kwoty
15.823.735,00 zł poprzez emisję 1.600.00 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 15.823.735,00 zł składa się z 15.823.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 15.823.735.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga