Powołanie członków Rady Nadzorczej

14.09.2012 (bieżący 34/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 14 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami nr 7/09/2012, 8/09/2012 oraz 9/09/2012 powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Kingę Pajerską - Krasnowską, Tomasza Turka oraz Janusza Janisza.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga