Powołanie członków Rady Nadzorczej

18.10.2012 (bieżący 39/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami nr 5/10/2012, 6/10/2012 oraz 7/10/2012 powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Krystynę Siejną, Panią Elżbietę Solską - Kuchciak oraz Panią Annę Dudzińską.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa