Zmiany w Zarządzie GKS GieKSa Katowice S.A.

25.08.2023 14:34

Ważne decyzje Rady Nadzorczej Klubu.

Informujemy, że Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu Marka Szczerbowskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Krzysztofa Nowaka.

Uchwały obowiązują ze skutkiem na dzień 26 sierpnia.

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa