Regulamin

Regulamin systemu akredytacyjnego oraz zasad współpracy GKS GieKSa Katowice S.A z mediami

Regulamin opisuje zasady przyznawania akredytacji na mecze GKS Katowice rozgrywane na Stadionie Miejskim w Katowicach przy ulicy Bukowej 1A. Wszystkie redakcje oraz dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą medialną meczów GKS-u prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz ich przestrzeganie. Nie zastosowanie się do nich będzie skutkowało nieprzyznaniem lub odebraniem akredytacji.

I.    Akredytacje

1.    Dział Komunikacji GKS Katowice przyznaje akredytacje stałe na cały sezon oraz jednorazowe na poszczególne mecze. Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym GKS Katowice. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym Biurze Prasowym.
2.    W związku z ograniczoną liczbą miejsc na loży prasowej, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski akredytacyjne redakcji regularnie informujących o GKS-ie Katowice.
3.    Wnioski o akredytacje muszą zostać złożone w terminach wskazanych przez Dział Komunikacji. W innych przypadkach nie będą rozpatrywane.
4.    Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu przy bramie wjazdowej na stadion, na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie legitymacji prasowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Akredytacja powinna być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.
5.    Rodzaje akredytacji:
a)    PRASA
Upoważnia do przebywania na loży prasowej, sali konferencyjnej i przeprowadzania wywiadów w strefie mieszanej. Akredytacja nie upoważnia do przebywania w obrębie murawy.
b)    FOTO
Upoważnia do robienia zdjęć w specjalnych strefach w obrębie boiska oraz w sali konferencyjnej. Posiadacze takiej akredytacji zobowiązani są przed wejściem na płytę stadionu pobrać i nałożyć na siebie kamizelkę ze znacznikiem „Foto”. Poruszanie się w obrębie boiska bez identyfikatora i kamizelki jest zabronione. Kamizelki dostępne są w Biurze Obsługi Kibica przy wjeździe na stadion. Po zakończeniu spotkania należy zwrócić kamizelkę. Wejście na płytę stadionu odbywa się przez bramę techniczną mieszczącą się między Trybuną Główną a Północną.
c)    TV
Upoważnia do przebywania na loży prasowej, sali konferencyjnej i przeprowadzania wywiadów w strefie mieszanej oraz wyznaczonym miejscu na murawie. W dniu meczu zawodnicy udzielają wywiadów telewizyjnych na płycie boiska wyłącznie na tle tablicy sponsorskiej lub w miejscu wyznaczonym przez Dział Komunikacji GKS Katowice. Do filmowania pola gry upoważnione są jedynie redakcje posiadające stosowne prawa.
6.    Po każdym meczu GKS Katowice organizuje konferencję prasową z udziałem trenerów obu drużyn.
7.    Wjazd samochodem na parking wewnętrzny stadionu będzie możliwy tylko po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona.
8.    W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu stadionu lub regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.

II.    Zasady współpracy z mediami

1.    Za współpracę z mediami odpowiada Dział Komunikacji GKS-u Katowice.
2.    Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania GKS-u Katowice oraz prośby o możliwość spotkań i wywiady z jego pracownikami należy kierować do Działu Komunikacji.
3.    Bieżących informacji o działalności GKS-u Katowice udziela rzecznik prasowy. W przypadku najważniejszych zdarzeń, GKS Katowice będzie publikował oświadczenia na oficjalnej stronie internetowej lub organizował konferencje prasowe.
4.    Przedstawiciele mediów są zobowiązani do uszanowania prawa autoryzacji wypowiedzi rozmówców z GKS-u Katowice.
5.    GKS Katowice prowadzi bazę dziennikarzy, do których rozsyła informacje na temat najważniejszych aspektów funkcjonowania klubu.
6.    Przedstawiciele mediów zainteresowani obserwowaniem lub rejestrowaniem zajęć treningowych GKS-u Katowice zobowiązani są do wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie Działu Komunikacji i uzyskania stosownej zgody.
7.    Praca mediów nie może zakłócać treningów drużyn GKS-u Katowice.
8.    Wejście dziennikarzy na teren użytkowany przez GKS Katowice może odbywać się tylko za wiedzą Działu Komunikacji.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partner medialny
Partnerzy