Oferta pracy: kierownik I drużyny

04.12.2014 12:03

Autor: gg, ps

GKS GieKSa Katowice S.A. poszukuje kandydata na stanowisko kierownika pierwszej drużyny GKS Katowice.

Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika I drużyny GKS Katowice będzie odpowiadać za całość spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem drużyny piłkarskiej aktualnie występującej na poziomie 1. ligi piłkarskiej.

Zakres obowiązków obejmuje:
współpraca ze sztabem szkoleniowym w zakresie planowania, organizowania, koordynowania działalności I drużyny,
- ścisła współpraca ze sztabem szkoleniowym oraz aktywne uczestnictwo w zakresie przygotowania oraz realizacji jednostek treningowych, meczów mistrzowskich, meczów sparingowych, zgrupowań przedmeczowych oraz zgrupowań piłkarskich,
- współpraca oraz utrzymywanie pozytywnych relacji ze środowiskiem piłkarskim, w tym przede wszystkim z klubami piłkarskimi,
- współpraca z organami związkowymi w zakresie zgłoszeń, rejestracji, uprawnień oraz opłat za zawodników,
- prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego I drużyny, w tym odpowiednie przygotowanie sprzętu,
- skauting drużyn przeciwnych,
- prowadzenie dokumentacji poszczególnych zawodników I drużyny,
- współpraca z ubezpieczycielami w zakresie ubezpieczeń zawodników I drużyny,
- racjonalne zarządzanie finansami oraz prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na działalność I drużyny,
- przygotowanie okresowych raportów z działalności I drużyny,
- inne czynności związane z działalnością I drużyny GKS Katowice zlecone przez sztab szkoleniowy i/lub Spółkę.

Od kandydata oczekujemy:
- umiejętności posługiwania się komputerem w środowisku Windows wraz z obsługą pakietów biurowych,
- umiejętności korespondencji w przedmiotowym zakresie, w tym tworzenie oficjalnych pism/wiadomości elektronicznych,
- znajomości języków obcych (preferowany j. angielski),
- posiadania prawa jazdy kat. B,
- aktywnego wkładu w tworzenie dobrego wizerunku Klubu.

Mile widziane:
- doświadczenie na podobnym stanowisku w klubie sportowym,
- znajomość regulaminów PZPN i UEFA w przedmiotowym zakresie oraz biegłość w ich stosowaniu,
- umiejętność korzystania z systemu Extranet PZPN oraz FIFA TMS,
- umiejętność skautingu, w tym analizy meczów piłkarskich. 

Ponadto kandydata cechować powinny:
- dobra organizacja pracy,
- elastyczność oraz gotowość do pracy w nienormowanym czasie (okresowe wyjazdy poza miejsce zamieszkania, np. zgrupowania przedmeczowe, zgrupowania piłkarskie)
- dyspozycyjność, 
- sumienność,
- samodzielność,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista.

Aplikacje prosimy składać na adres mailowy biuro@gkskatowice.eu do dn. 15 grudnia 2014 r. włącznie.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Partner motoryzacyjny
Partner techniczny
Partnerzy
eWinner 2. Liga