Komunikat dla niepełnosprawnych

18.07.2018 09:45

Przedstawiamy ważne informacje na temat wstępu osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na mecze drużyny GKS-u Katowice organizowane na Stadionie Miejskim w Katowicach.

Informujemy, iż oferujemy dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunów bezpłatne wejściówki na mecze w roli gospodarza drużyny GKS-u Katowice na „sektor dla osób niepełnosprawnych” lub „sektor 1” Trybuny Głównej Stadionu Miejskiego w Katowicach.

Aby otrzymać bezpłatną wejściówkę w postaci karnetu na rundę jesienną sezonu 2018/2019, należy:
- Dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do Biura Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. (poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 17:00). W przypadku dostarczenia tego orzeczenia w trakcie rundy jesiennej sezonu 2018/2019 lub sezonu 2017/2018 i jego aktualności nie ma potrzeby dostarczania nowego, orzeczenie jest jedyną podstawą do wydania bezpłatnego karnetu; w przypadku chęci skorzystania z niniejszego przywileju w dniu meczowym osoba winna okazać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w Biurze Obsługi Kibica zlokalizowanym obok Kasy nr 1;
- Dostarczyć Kartę Kibica własną oraz opiekuna, na której zostanie aktywowana wejściówka w postaci karnetu na rundę wiosenną sezonu 2018/2019  do punktu dystrybucji wejściówek, tj.:
a) Blaszok (poniedziałek – piątek 10:00-18:00)
b) Dział Ticketingu GKS Katowice (poniedziałek – piątek 9:00-17:00),
c) Biuro Obsługi Kibica (dzień meczowy).

Zmiana opiekuna osoby niepełnosprawnej jest możliwa tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Opiekunowie korzystający z przywileju bezpłatnego karnetu, lecz nie uczęszczający na mecze mogą zostać pozbawieni niniejszego przywileju. W przypadku nadużyć w postaci uczęszczania na mecze z wykorzystaniem otrzymanego bezpłatnego karnetu samego opiekuna (bez osoby niepełnosprawnej) przywilej darmowego karnetu zostanie cofnięty zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i opiekunowi.

Przypominamy, że wejście na teren imprezy masowej możliwe jest tylko na podstawie Karty Kibica poprzez wejście nr 1 (bramofurty) lub – gdy to niemożliwe (np. wózek inwalidzki) – poprzez bramę główną.

Ponadto informujemy, iż dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostały wydzielone dedykowane miejsca parkingowe, tj. 5 miejsc na parkingu wewnętrznym i 8 miejsc na parkingu zewnętrznym.

Wjazd na teren parkingu wewnętrznego będzie udostępniony tylko i wyłącznie osobom wymagającym wjazdu samochodem na teren imprezy masowej. Karty parkingowe zostaną przyznane na podstawie wniosku wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@gkskatowice.eu, wniosku pisemnego złożonego w Biurze Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. lub – w szczególnych przypadkach – wniosku telefonicznego pod nr telefonu (32) 254 89 14. Karta parkingowa może zostać przyznana w formie stałej (obowiązuje całą rundę jesienną sezonu 2018/2019) lub jednorazowej (na poszczególny mecz piłki nożnej).

Jednocześnie informujemy, iż zewnętrzny parking dla osób niepełnosprawnych będzie obsługiwany przez dedykowanego pracownika ochrony, który zapewni wjazd na poszczególne miejsca parkingowe tylko osobom uprawnionym.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy