Budżet Obywatelski Katowice - oddaj głos!

09.09.2019 15:59

GieKSa zachęca do udziału w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Katowic.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

W telegraficznym skrócie oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
- propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

O tym, które projekty będą realizowane możecie zdecydować właśnie TERAZ. Głosowanie trwa do godziny 23:59 w dniu 22 września. Wśród propozycji ogólnomiejskich i lokalnych znajdziecie również takie, które są związane z rozwojem infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat głosowania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego oraz listę wszystkich projektów możecie znaleźć TUTAJ.

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy