Budżet Obywatelski Katowice - oddaj głos!

09.09.2019 15:59

GieKSa zachęca do udziału w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Katowic.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

W telegraficznym skrócie oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
- propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

O tym, które projekty będą realizowane możecie zdecydować właśnie TERAZ. Głosowanie trwa do godziny 23:59 w dniu 22 września. Wśród propozycji ogólnomiejskich i lokalnych znajdziecie również takie, które są związane z rozwojem infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat głosowania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego oraz listę wszystkich projektów możecie znaleźć TUTAJ.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy