101 procent GieKSy!

29.02.2016 10:30

Autor: ksb, ps

GKS Katowice zawsze gra na 100 procent możliwości. W czasie ważnego meczu GieKSy z Arką Gdynia chcemy zrobić wszystko, aby głośno było o dodatkowym 1 procencie.

Przy Bukowej nikt nie zamyka się na los tych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia finansowego. W okresie rozliczeniowym GKS popiera przekazanie 1 procentu podatku dochodowego na katowickie Organizacje Pożytku Publicznego. Podczas wielkiej inauguracji rundy wiosennej, czyli spotkaniu GieKSy z Arką, promować będziemy przekazywanie 1 procentu podatku na organizacje, które ratują zdrowie i życie, a także wspierają katowiczan w trudnych sytuacjach życiowych.

W meczu z GKS - Arka, który odbędzie się 6 marca, katowiccy piłkarze wystąpią w wyjątkowych strojach z symbolem jednego procenta. Na koszulkach zawodników GieKSy trafią też loga Domu Aniołów Stróżów, Hospicjum Cordis i Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Organizacje, z którymi współpracuje GKS, niezwykle liczą na wsparcie dzięki przekazywaniu im 1 procenta podatku.

Na koszulkach GieKSy jest też miejsce na reklamę sponsora. Dochód z licytacji miejsca reklamowego, a także późniejszej licytacji koszulek, trafi do potrzebujących instytucji. 

Każdy z katowickich fanów może dołożyć swoją „cegiełkę” do tego szlachetnego dzieła. Warto pamiętać, że to, co damy od siebie, zawsze do nas wróci i to nie tylko w wymiarze finansowym. Jeden procent może zmienić bardzo wiele. Zachęcamy do pomocy!


Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
“Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach to jeden z największych szpitali dziecięcych w kraju. Na terenie placówki znajduje się 16 oddziałów szpitalnych oraz ponad dwadzieścia poradni specjalistycznych. Każdego roku Szpital leczy ok. 100 tys. pacjentów nie tylko z terenu województwa śląskiego, województw ościennych, ale także całej Polski. Przyjmuje najbardziej skomplikowane przypadki i często jest jedyną szansą dla pacjentów na uratowanie życia, zdrowia oraz poprawę jakości życia. Pomoc GCZD można ofiarować poprzez wpłatę 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia KRS 0000093395 (wspierającego Szpital w zakupie aparatury medycznej) z dopiskiem dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka”.


Dom Aniołów Stróżów
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” od ponad 20 lat prowadzi systemową i ciągle rozwijającą się pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom wykluczonym społecznie. Dom Aniołów Stróżów prowadzi trzy Świetlice Terapeutyczne, Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy, Program Pracy Ulicznej, Poradnię Rodzinną oraz Klub Rozwoju Osobistego z pracą uliczną w śląskich dzielnicach biedy. Z pomocy świetlic i klubów korzysta rocznie ok. 150 dzieci. Streetworkerzy docierają do ok. 400 dzieci rocznie wyciągając część z nich z ulicy, a Poradnia wspiera na stałe 80 rodzin z marginesu społecznego. Pomocy „Domowi Aniołów Stróżów” można udzielić poprzez wpłatę 1% podatku wskazując nr KRS 0000009221.


Hospicjum Cordis
Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis to najstarsze w Polsce południowej, bo działające od 25 lat, hospicjum stacjonarne dla dzieci i dorosłych walczących z chorobami nowotworowymi w stanie terminalnym i borykających się z chorobami przewlekłymi w stanie zagrażającym życiu. Od początku istnienia prowadzi również opiekę domową. Zespół Hospicjum świadczy bezpłatną, wielospecjalistyczną opiekę w zakresie medycznym, pielęgnacji, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego i duchowego. Środki z 1% przeznaczane są co roku na zakup leków dla podopiecznych, niezbędnego sprzętu medycznego, na krew i preparaty krwiopochodne oraz na remonty pokoi chorych. Pomocy Hospicjum można udzielić przekazując 1% podatku wskazując nr KRS 0000040314.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy