Struktura akcjonariatu GKS Gieksa katowice s.a.

(stan na dzien 31.01.2018)
Akcjonariusz Numer ID Ilość akcji Procent
Miasto Katowice 276255387 40 700 000
79,61%
Trust Trading sp. z o. o. 278053268 5 775 878
11,30%
Pozostali (mniej niż 5% głosów na WZA) 4 647 857
9,09%
Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy