Walne zgromadzenia

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2019 roku o godz. 10:00  w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał ZWZ
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy