Wujek ’81. Czy wiesz, że…

01.12.2021 10:00

W 1981 r. w samym tylko województwie katowickim internowano ponad 2 tys. osób.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. generał Wojciech Jaruzelski wprowadził w całym kraju stan wojenny. Zawieszono działalność wszystkich stowarzyszeń i organizacji społecznych, w tym NSZZ „Solidarność”, ograniczono wydawanie prasy, wprowadzono godzinę milicyjna, przejęto kontrole nad urzędami pocztowymi oraz zablokowano główne drogi. Na ulicach pojawiły się czołgi i wozy opancerzone, przerwano połączenia telefoniczne, a w radiu i telewizji przez cały czas nadawano jedynie przemówienie generała Jaruzelskiego.

Większość działaczy „Solidarności” zatrzymano i  przewieziono do przygotowanych wcześniej ośrodków odosobnienia. W samym tylko województwie katowickim internowano ponad 2 tys. osób. Działania władz miały wywołać w społeczeństwie atmosferę strachu i niepewności, aby zniszczyć wiarę w zmianę rzeczywistości PRL-u. Istniały jednak zakłady pracy, w których mimo internowań głównych działaczy związkowych robotnicy zdecydowali się na ogłoszenie strajku okupacyjnego. Najwięcej protestów oraz prób ich zorganizowania odnotowano na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – ok. 50. Strajkujący robotnicy domagali się m.in. zniesienia stanu wojennego, uwolnienia internowanych, przywrócenia działalności NSZZ „Solidarność” oraz przestrzegania zawartych porozumień z 1980 r.

Podczas pierwszych dni stanu wojennego siły milicyjne i wojskowe, używając armatek wodnych, środków chemicznych oraz ciężkiego sprzętu, spacyfikowały 12 zakładów. Wkraczając na teren zakładu, oddziały milicji były przygotowane do użycia broni. Z ostrej amunicji do strajkujących pierwszy raz strzelano w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju (15 grudnia). W wyniku ostrzału ranne zostały cztery osoby.

---
GKS Katowice we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przypomina o 40. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”.

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partner motoryzacyjny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga