Wielosekcyjna Akademia „Młoda GieKSa”

03.04.2019 10:52

Ponad tysiąc dzieci trenuje w drużynach młodzieżowych akademii GKS-u Katowice.

Akademia „Młoda GieKSa”, prowadzona przez Fundację Sportowe Katowice, z powodzeniem funkcjonuje już od pięciu lat w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

Decyzją władz miasta Katowice Akademia rozszerzyła swoją działalność na kolejne dyscypliny. Wielosekcyjna Akademia „Młoda GieKSa” to także siatkówka, hokej i tenis, a więc wszystkie dyscypliny bliskie GKS-owi Katowice. Zadaniem „Młodej GieKSy” jest szkolenie dzieci i młodzieży, które w przyszłości zasilą szeregi pierwszych drużyn Klubu. Przede wszystkim jednak Akademia propaguje szeroko pojętą ideę sportu, zdrowy tryb życia oraz aktywizuje społecznie swoich wychowanków.

- Od kilku lat miasto realizuje budowę wielosekcyjnego klubu. To nie tylko zawodowy sport, ale także wspieranie dzieci i młodzieży. Jesteśmy wdzięczni prezesowi Marcinowi Janickiemu i prezesowi Marcinowi Ćwikle za przedsięwzięcie Wielosekcyjnej Akademii "Młoda GieKSa", która ma szkolić adeptów różnych dyscyplin. Jako miasto rokrocznie zwiększamy wsparcie finansowe na szkolenie, by młodzi ludzie mieli mozliwość aktywnego spędzania czasu, uprawiania sportu i reprezentowania GieKSy - mówił Waldemar Bojarun, wiceprezydent Miasta Katowice. 

Prezesem Wielosekcyjnej Akademii „Młoda GieKSa” został Marcin Ćwikła, który do tej pory pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w GKS GieKSa Katowice S.A. - Tworzymy Akademię, która ze względu na swoją strukturę jest wyjątkowa w skali całego kraju. Zależy mi na zbudowaniu stabilnego podmiotu, który będzie blisko współpracował z GKS-em Katowice, jego zarządem oraz sztabami szkoleniowymi wszystkich sekcji. Chcę, aby liczba młodych katowiczan, którzy trenują w Akademii stale wzrastała, a jej wychowankowie stanowili chlubę miasta reprezentując barwy GKS-u Katowice już w „dorosłym” sporcie – mówi prezes Marcin Ćwikła. 

Niezwykle istotną rolę w strukturach Akademii odgrywa Rada Fundacji, w skład której wchodzą: Wojciech Andrzejewski, Marcin Janicki, Tomasz Szpyrka, Tomasz Turek i Bartłomiej Solik.

Co ważne, Fundacja Sportowe Katowice posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu każdy może przekazać 1 procent podatku na jej rzecz. Zebrane w ten sposób środki finansowe zostaną przekazane na cele statutowe w tym m. in. na sprzęt sportowy, transport, odżywki. Szczegółowe informacje na www.mloda-gieksa.pl.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy