Komunikat Rady Nadzorczej

07.06.2019 15:04

Komunikat Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.

Rada Nadzorcza GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że w trakcie posiedzenia dnia 7 czerwca br. zapoznano się z bieżącą sytuacją organizacyjno-finansową Spółki. Po szczegółowej analizie stwierdzono, że jest ona w pełni stabilna i gwarantuje płynność funkcjonowania.

Ponadto, wyrażono także akceptację dla przedstawionej przez Zarząd Spółki kandydatury na stanowisko dyrektora sportowego sekcji piłki nożnej.

Rada Nadzorcza informuje także, że jej kolejne posiedzenie zwołano na dzień 10 czerwca. W jego trakcie podjęte zostaną decyzje dotyczące składu Zarządu Spółki.

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partner medialny
Partnerzy