Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

25.10.2012 (bieżący 42/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 24 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie którego doszło do jej ukonstytuowanie (trzech członków Rady wybranych zostało na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 października 2012 r.)

Pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej powierzono Pani Krystynie Siejnej, funkcję Wiceprzewodniczącej Pani Elżbiecie Solskiej Kuchciak, a funkcję Sekretarza Pani Annie Dudzińskiej. Panowie Jerzy Łączkowski oraz Tomasz Turek zasiadają w Radzie Nadzorczej jako jej członkowie.
Podstawa prawna: §3 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy