Podpisanie umowy objęcia akcji serii I wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

05.11.2012 (bieżący 44/2012)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 31 października 2012 r. umowy objęcia akcji serii I, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/10/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 25 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I.

Akcje serii I zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii I, objął 2.500.000 akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu Jan Furtok - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga