Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 r.

25.01.2013 (bieżący 2/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2013r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2012 roku: 14 lutego 2013
Raport za I kwartał 2013 roku: 15 maja 2013
Raport za II kwartał 2013 roku: 14 sierpnia 2013
Raport za III kwartał 2013 roku: 14 listopada 2013
Raport roczny za 2012 rok: 05 kwietnia 2013

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga