Otrzymanie zawiadomienia o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki

31.01.2013 (bieżący 3/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż otrzymała kopię pierwszej strony wniosku złożonego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, przez osobę prawną ("Wnioskodawca"), o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki ("Wniosek").

W opinii Spółki, Wniosek został złożony przez Wnioskodawcę w złej wierze w rozumieniu art. 34 Prawa Upadłościowego i Naprawczego, albowiem złożony został w sytuacji gdy wierzytelność między Wnioskodawcą a Spółką jest sporna, a Wnioskodawca zamiast dochodzić jej w drodze procesu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jednocześnie, z informacji uzyskanych w ww. Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach wynika, że Wnioskodawca złożył Wniosek, nie uiszczając stosownej opłaty sądowej i został wezwany do usunięcia powyższego braku w zakreślonym przez Sąd terminie.

Złożenie przedmiotowego Wniosku, stanowi zdaniem Spółki, próbę wymuszenia na Spółce określonego zachowania tj. zaspokojenia roszczenia, którego wysokość jest przez Spółkę kwestionowana.

Podstawa prawna:
§ 3 ust 2 pkt 13 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga