Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości GKS GieKSa Katowice S.A.

16.02.2013 (bieżący 6/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację od Wnioskodawcy o cofnięciu w całości złożonego przez niego wniosku o ogłoszeniu upadłości GKS GieKSa Katowice S.A. oraz zawartych w nim wniosków złożonych na podstawie art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego. Pismo w przedmiocie cofnięcia wniosku złożone zostało przez Wnioskodawcę w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w dniu 14 lutego 2013 r.

O otrzymaniu kopii pierwszej strony wniosku złożonego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, przez Wnioskodawcę, o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki, Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informował w raporcie bieżącym nr 3/2013.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa