Raport roczny za 2012 r.

15.05.2013 (roczny 13/2013)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2012 r.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Raport Roczny 2012.pdf rozmiar: 922.5 kB Opinia biegłego rewidenta + raport.pdf rozmiar: 2147.5 kB OŚWIADCZENIE ZARZĄDU - Dobre Praktyki.pdf rozmiar: 394.5 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga