Podpisanie umowy objęcia akcji serii K wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

17.05.2013 (bieżący 15/2013)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 16.05.2013r. umowy objęcia akcji serii K, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/04/2013 Zarządu Spółki podjętej w dniu 17 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K.

Akcje serii K zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.

Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii K, objął 1.400.000 akcji serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga