Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

22.05.2013 (bieżący 16/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2013 roku o godz. 12:00
w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.
Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.Projekty uchwał ZWZ
3.Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4.Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga