GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 4 2013[387532]

 

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 4/2013
Data sporządzenia: 22-05-2013

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania
 

Treść raportu:
Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2013 roku o godz. 12:00
w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.

Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.Projekty uchwał ZWZ
3.Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4.Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

  22-05-2013 Bogusław Wyszomirski Prezes Zarządu 22-05-2013 Wojciech Cygan Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga