Korekta załączników do raportu rocznego nr 13/2013 (Raport roczny za 2012 r.)

23.05.2013 (roczny 17/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowane załączniki do raportu rocznego nr 13/2013. Korekta dotyczy dołączenia treści sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2012 r. Ponadto informujemy, iż treść raportu rocznego jak i jego załączników nie uległa zmianie.Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Sprawozdanie Zarządu.pdf rozmiar: 151.5 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga