Korekta załącznika - projekty uchwał - do raportu bieżącego EBI nr 16/2013 (Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.)

14.06.2013 (bieżący 19/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany załącznik - projekty uchwał do raportu EBI nr 16/2013. Korekta dotyczy dołączenia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Romualdowi Norbertowi Lasczyk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że w opublikowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. znajduje się punkt udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., a w opublikowanych projektach uchwał dotyczących tego punktu, na skutek omyłki nie umieszczono uchwały dotyczącej Pana Romualda Norberta Lasczyka.

Ponadto informujemy, iż treść ww. raportu bieżącego jak i pozostałych załączników nie uległa zmianie.


Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Projekty uchwał po korekcie.pdf rozmiar: 187.1 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Bogusław Wyszomirski - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa