GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 6 2013[390218]

 

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 6/2013
Data sporządzenia: 14-06-2013

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Korekta załącznika - projekty uchwał - do raportu bieżącego EBI nr 16/2013 (Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.)

Podstawa prawna:
Inne uregulowania
 

Treść raportu:
Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany załącznik - projekty uchwał do raportu EBI nr 16/2013. Korekta dotyczy dołączenia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Romualdowi Norbertowi Lasczyk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że w opublikowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Katowice S.A. znajduje się punkt udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., a w opublikowanych projektach uchwał dotyczących tego punktu, na skutek omyłki nie umieszczono uchwały dotyczącej Pana Romualda Norberta Lasczyka.

Ponadto informujemy, iż treść ww. raportu bieżącego jak i pozostałych załączników nie uległa zmianie.

Załączniki:
Projekty uchwał po koreckie.pdf

   

 

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
.

14-06-2013 Wojciech Cygan Wiceprezes Zarządu 14-06-2013 Bogusław Wyszomirski Prezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga