Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu

17.06.2013 (bieżący 21/2013)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2012 z dnia 12.12.2012r., GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej, Pan Bogusław Wyszomirski był powołany na funkcję Prezesa Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2013 r.

Mając na uwadze powyższe, z dniem dzisiejszym Pan Bogusław Wyszomirski przestał pełnić funkcję Prezesa Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu Jan Furtok - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga