Powołanie członków Rady Nadzorczej

18.06.2013 (bieżący 22/2013)

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami nr 25/06/2013, 26/06/2013, 27/06/2013, 28/06/2013 oraz 29/06/2013 powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Krystynę Siejną, Pana Jerzego Łączkowskiego, Panią Elżbietę Solską - Kuchciak, Panią Annę Sokolik oraz Panią Annę Dudzińską.

Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorysy zawodowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu ich do Spółki przez powołanych na nową kadencję członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu Jan Furtok - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga