Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

24.06.2013 (bieżący 25/2013)

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie którego doszło do jej ukonstytuowania.

Pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej powierzono Pani Krystynie Siejnej, funkcję Wiceprzewodniczącej Pani Elżbiecie Solskiej - Kuchciak, a funkcję Sekretarza Pani Annie Dudzińskiej. Pani Anna Sokolik oraz Pan Jerzy Łączkowski zasiadają w Radzie Nadzorczej jako jej członkowie.



Podstawa prawna: §3 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Jan Furtok - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga