Odwołanie i powołanie członka Zarządu Spółki

24.06.2013 (bieżący 26/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Wojciecha Cygana z funkcji Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Jan Furtok - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga