Odwołanie i powołanie członka Zarządu Spółki

24.06.2013 (bieżący 26/2013)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Wojciecha Cygana z funkcji Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Jan Furtok - Prokurent

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy