Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii K

28.06.2013 (bieżący 28/2013)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 19.423.735,00 zł do kwoty 20.823.735,00 zł poprzez emisję 1.400.00 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 20.823.735,00 zł składa się z 20.823.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 20.823.735.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Jan Furtok - Prokurent

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partner medialny
Partnerzy