Podpisanie umowy objęcia akcji serii L wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

16.08.2013 (bieżący 31/2013)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 16.08.2013r. umowy objęcia akcji serii L, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/07/2013 Zarządu Spółki podjętej w dniu 23 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii L i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L.

Akcje serii L zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.

Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii L, objął 1.250.000 akcji serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga