Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza

10.09.2013 (bieżący 33/2013)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, że w dniu 9 września 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Miasta Katowice, posiadającego 10.400.000 akcji Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2013 roku następujących punktów:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
Treść zmienionego porządku obrad jest następująca:
1)Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki.
10)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty.


W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicone projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 4 i 5 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Projekty uchwał NWZ - uzupełnienie.pdf rozmiar: 357.1 kB Formularz do wykonywania prawa głosu - uzupełnienie.pdf rozmiar: 389.9 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga