Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii L

13.09.2013 (bieżący 34/2013)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2013 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 13 września 2013 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 20.823.735,00 zł do kwoty
22.073.735,00 zł poprzez emisję 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 22.073.735,00 zł składa się z 22.073.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
- 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 22.073.735.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Cygan - Prezes ZarząduOsoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga