Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

23.01.2023 (bieżący 02/2023)

RB 2/2023

Z dnia 23.01.2023 r.

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 27/09/2023 o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu Pana Łukasza Czopika ze składu Zarządu Spółki GKS GieKSa Katowice S.A., ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2023 r. O planowanym zakończeniu współpracy z Wiceprezesem Zarządu Spółki, Emitent informował w dniu 22.11.2022 r. (Raport Bieżący 14/2022).

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt.7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Łukasz Czopik – Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga