Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 r.

05.01.2023 (bieżący 01/2023)

EBI 1/2023
z dnia  5.01.2023 r.


Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2023 r. będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2022 roku: 27 stycznia 2023
Raport za I kwartał 2023 roku: 27 kwietnia 2023
Raport za II kwartał 2023 roku: 27 lipca 2023
Raport za III kwartał 2023 roku: 27 października 2023
Raport roczny za 2022 rok: 12 kwietnia 2023

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Łukasz Czopik - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga