Zakończenie współpracy z Wiceprezesem Zarządu Spółki

22.11.2022 (bieżący 14/2022)

RB 14/2022
Z dnia 22.11.2022 r.

Zakończenie współpracy z Wiceprezesem Zarządu Spółki

GKS GieKSa Katowice S.A. (Emitent) informuje, że z końcem stycznia 2023 r. nastąpi zakończenie współpracy pomiędzy Spółką a Panem Łukaszem Czopikiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Łukasz Czopik – Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga