Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji

15.06.2022 (bieżący 9/2022)

EBI  9/2022

z dnia 15.06.2022 r.

Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednimi uchwałami powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią wspólną kadencję.

W skład Rady Nadzorczej IX kadencji powołani zostali jej dotychczasowi członkowie tj.:

- Pan Andrzej Noras,
- Pan Sławomir Witek,
- Pani Małgorzata Wójcik,
- Pan Janusz Olesiński,
- Pan Wojciech Andrzejewski.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej dostępne są we wcześniejszych raportach bieżących opublikowanych przez Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt.7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Łukasz Czopik - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga