GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB ASO 03 2022

ESPI  3/2022

z dnia 14.06.2022 r.


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 69.800.000
Udział w ogólnej liczbie głosów – 87,01 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 100 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
•             Łukasz Czopik – Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga