Powołanie członków Rady Nadzorczej

30.09.2013 (bieżący 37/2013)

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami nr 6/09/2013, 7/09/2013, 8/09/2013, 9/09/2013 oraz 10/09/2013 powołało do składu Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Gut, Pana Andrzeja Malarę, Pana Władysława Spyrkę, Pana Krzysztofa Mikułę oraz Pana Stanisława Krusza.
Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorysy zawodowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu ich do Spółki przez powołanych członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga