Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AB oraz zmiany statutu Spółki

24.11.2021 (bieżący 15/2021)

EBI  RB 15/2021 z  dnia 24.11.2021

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AB oraz zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2021 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 23 listopada 2021 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 71.223.735,00 zł do kwoty 80.223.735,00 zł poprzez emisję 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 80.223.735,00 zł dzieli się na 80.223.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 80.223.735.

Jednocześnie zarejestrowana została nowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 80.223.735,00 zł dzieli się na 80.223.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O,
- 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P,
- 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R,
- 6.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X,
- 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y,
- 12.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
- 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB.

Podstawa prawna: par 3. ust. 1 pkt 2 oraz par. 4 ust. 2 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski - Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa