GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 14 2013[399141]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 14/2013
Data sporządzenia: 01-10-2013

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 30 września 2013 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 30 września 2013 r.

1. Urząd Miasta Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 11.650.000
Udział w ogólnej liczbie głosów - 52,78 %
Udział w liczbie głosów na NWZ - 99,99 %.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 01-10-2013 Wojciech Cygan Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa