Korekta raportu bieżącego nr 11/2021 (omyłka w dacie zawarcia umowy objęcia akcji) Zakończenie subskrypcji akcji serii AB spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

28.09.2021 (bieżący 12/2021)

EBI
RB 12/2021

z dnia 28.09.2021 r.

Korekta raportu bieżącego nr 11/2021 (omyłka w dacie zawarcia umowy objęcia akcji) Zakończenie subskrypcji akcji serii AB spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 w sprawie zakończenia subskrypcji akcji serii AB z dnia 28 września 2021r., informuje, iż na skutek oczywistej omyłki we wskazanym raporcie podana została błędna data podpisania umowy objęcia akcji serii AB. Prawidłowa data to 20 września 2021 r.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga