Raport roczny za 2020 r.

12.04.2021 (roczny 4/2021)

EBI  4/2021
z dnia 12.04.2021 r.
Raport roczny za 2020 r.

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 r.  
Załączniki:
Raport Roczny za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa