Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 r.

07.01.2021 (bieżący 1/2021)

EBI 1/2021

z dnia  07.01.2021 r.

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2021 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2020 roku: 28 stycznia 2021
Raport za I kwartał 2021 roku: 29 kwietnia 2021
Raport za II kwartał 2021 roku: 29 lipca 2021
Raport za III kwartał 2021 roku: 28 października 2021
Raport roczny za 2020 rok: 12 kwietnia 2021

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga