Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 26 czerwca 2020r.

26.06.2020 (bieżący 10/2020)

EBI  10/2020

z dnia 26.06.2020 r.


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 26 czerwca 2020r.

Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
•             Marek Szczerbowski – Prezes Zarządu

Załączniki:
Treść uchwał ZWZ 26 06 2020.pdf

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa