Uzupełnienie raportu nr 4/2020 o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok

01.06.2020 (bieżący 9/2020)

EBI  9/2020

z dnia 1.06.2020 r.

Uzupełnienie raportu nr 4/2020 o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w uzupełnieniu do raportu nr 4/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Szczerbowski- Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga